5 June 2013

25 dienas līdz "Comix4= Komiksi vienlīdzībai" konkursa noslēgumam!

Vēl tikai 25 dienas - līdz 30. jūnijam vari piedalīties konkursā komiksu autoriem ar migrācijas izcelsmi par pirmo Eiropas balvu "Comics for Equality", iesniedzot iepriekš nepublicētu komiksu kādā no trim kategorijām: "Migrācijas stāsti", "Stereotipi" un "Cīņa pret rasismu".Balva “ComiX4= Komiksi vienlīdzībai” ir konkurss, kas paredzēts komiksu autoriem ar migrācijas  izcelsmi, lai ar vizuālu stāstu palīdzību atklātu savu pieredzi un domas, tādā veidā veicinot dialogu starp dažādām kultūrām un vērstos pret rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem.


Piedalīties konkursā aicināts ikviens komiksu autors/-e ar migrācijas izcelsmi, kas šobrīd dzīvo kādā no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm, EBTA valstīm (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), vai kādā no valstīm, kuras ir ceļā uz dalību Eiropas Savienībā (Horvātija, Melnkalne, Serbija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Turcija,  Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova). Migrācijas izcelsme konkursa ietvaros tiek definētā šādi: komiksu autors/-e pastāvīgi dzīvo valstī, kurā viņš/viņa nav dzimis/-usi UN/VAI vismaz viens no autora/-es vecākiem dzīvo valstī, kurā viņš/viņa nav dzimis.

Konkursā var iesniegt ne vairāk kā 3 darbus katrā kategorijā, augšupielādējot tos tīmekļa vietnē www.comix4eqaulity.eu līdz 2013. gada 30. jūnijam.

Konkursa kategorijas:
Cīņa pret rasismu
Tie ir stāsti par rasismu, cilvēkiem, kuri tiek diskriminēti vai par cilvēkiem, kuru rīcība vēršas pret rasistisku uzvedību; par cilvēkiem, kur ir palīdzējuši pārvarēt sarežģītas situācijas. Tie ir gan pieredzes stāsti no ikdienas dzīves, gan stāsti par to, kā vērsties pret diskriminējošu uzvedību.

Migrācijas stāsti  
Tajos atklājas migrācijas procesa galvenie notikumi - lēmums doties prom no valsts, gaidas, ceļš/ceļojums, iekļaušanās process jaunā sabiedrībā, tā veiksmes un neveiksmes. Kas ir migrācijas stāstu pamatā? Kas ir šo stāstu tēlu? Kādas ir viņu cerības, likteņi un mērķi?

Stereotipi
Stāsti par situācijām, kurās stereotipi tiek izmanototi, lai raksturotu kādu cilvēku vai cilvēku grupu. Stereotipi ir vispārīgi priekšstati, kas saistīti, piemēram, ar kādas personas vai personu grupas ādas krāsu, nacionalitāti, seksuālo orientāciju. Stereotipi bieži noved pie diskriminācijas un dažādību ignorēšanas dažādu cilvēku grupu vidū. Bieži vien migrācija netiek objektīvi atspoguļota medijos un publiskajā domā: ieceļotāji tiek attēloti kā
cilvēki, kuri “ierodas atņemt darba vietas” vai “vienkārši noziedznieki”; viņi tiek pakļauti stereotipiem un vietējās kopienas tos uzlūko ar aizdomām. Šādas attieksmes tiešās sekas ir ksenofobisku un diskrimēnojošu rīcību

Konkursa noslēgumā tiks pasniegtas 6 naudas balvas - katra 1000 Eiro apmērā. Iesniegtos darbus vērtēs starptautiska žūrija, kā arī komiksu lasītāji – balsojot par savu mīļāko komiksu projekta tīmekļa vietnē www.comix4equality.eu.

Balva "Comix4= Komiksi vienlīdzībai" ir plašāka projekta "Comics for Equality" daļa - 2014. gadā tiks izveidota ceļojoša komiksu izstāde, kuru izrādīs piecās projekta partnervalstīs - Itālijā, Rumānijā, Bulgārijā, Igaunijā, Latvijā un vairākos komiksu festivālos Eiropā. Apbalvotie komiksi tiek apkopoti katalogā. Tiks izdota arī komiksu rokasgrāmata izmantošanai radošajās darbnīcās neformālās izglītības ietvaros.
Konkursa uzvarētāji tiks aicināti uz starptautisku konferenci komiksu festivālā BilBolBul  Boloņā, kā arī varēs piedalīties komiksu radošajās darbnīcas Latvijā, Igaunijā, Itālijā, Rumānijā un Bulgārijā, kas norisināsies līdztekus konkursa darbu izstādei.
Plašāk par konkursa  noteikumiem  un projektu var uzzināt: www.comix4equality.eu un sekojot jaunumiem Facebook tīklā www.facebook.com/Comix4equality
Projekts "Comics for Equality" tiek īstenots ar Eiropas Savienības Pamattiesību un pilsonības programmas finansiālu atbalstu.

No comments:

Post a Comment